Súlad harmónie

Akryl na plátne

Veľkoplošný obraz, použité pasty a gély pre reliéfnu skladbu. Obraz bol robený na objednávku.

Rozmer 200 x 120 cm

Project Details