Vyhľadávanie
Zatvorte toto vyhľadávacie pole.

Michal Papánek: Idem svojou vlastnou umeleckou cestou

Kto je úspešný slovenský maliar Michal Papánek? 

Originál článok na prečítanie  TU

Michal Papánek je výtvarný umelec, ktorý sa narodil 17. marca 1980 v Bratislave. Jeho umelecké vlohy sa začali prejavovať už v útlom detstve. Raz na základnej škole namaľoval slávny portrét Mony Lisy, ktorý sa stal školským úspechom a jeho obraz bol v útrobách základnej školy zavesený niekoľko dní. Počiatky jeho umeleckej kariéry siahajú až do jeho ranného detstva: “Maľovať, kresliť som začal už na výtvarnej výchove na základnej škole a ľudia mi hovorili, že viem pekne maľovať“.

Jeho umelecká cesta pokračovala o niekoľko rokov neskôr výberom strednej  a vysokej školy, ktoré mali vplyv na jeho neskoršiu umeleckú tvorbu. Vyštudoval strednú školu v odbore dizajn a rozhodol sa pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Vybral si odbor divadelný manažment, ktorý však nedoštudoval, pretože sa v ňom nenašiel a po roku sa rozhodol svoje štúdium na vysokej škole ukončiť. Michal otvorene priznáva: “Už od ranného detstva som mal oveľa bližšie k výtvarnému umeniu. Už vtedy som si uvedomoval jeho značný vplyv a intenzívny zásah na moje svojské vnímanie okolia a vlastného života”.

Po tom ako ukončil svoje ročné štúdium na vysokej škole sa živil rozmanitými prácami, niektoré z nich mali aj umelecký charakter. Jednou z nich bola práca v galérii, kde predával obrazy. Na otázku, či je dôležité, aby maliar vyštudoval vysokú školu so zameraním na umenie odpovedal nasledovne: “Ja si nemyslím, že podstatné je mať vysokú školu na to, aby bol človek maliar, ale podstatné je mať talent”. Okrem toho si uvedomuje pozitíva a negatíva, ktoré vyplývajú z absencie vysokoškolského vzdelania a vyššej kvalifikácie. “Viem, že keď nemám vysokoškolské vzdelanie, zatvárajú sa mi dvere do mnohých odborných, umeleckých sfér, do ktorých by som mohol preniknúť so svojím umením, zároveň si však uchovám svoj subjektívny a jedinečný umelecký štýl, v ktorom sa odráža moja silná túžba robiť to, čo ma baví, bez akéhokoľvek vplyvu a zásahu externou inštitúciou”. 

Tvorba Michala Papánka je plná rôznorodých materiálov, ktoré mu pomáhajú diela uchopiť v širokej komplexnosti so zreteľom na celistvosť diela. Pri maľbe využíva štetce, špachtle, špongie, drievka, klince, drátenky a pod. O svojich netradičných komponentoch, ktoré využíva hovorí: “Spoznávam čaro nových druhov metalického a neónového akrylu. Prinášam obrazom vlastný pohľad na moje vnútro a zároveň skúmam koexistencie farieb a ich flexibilitu na ohraničenom plátne”. 

V jeho obrazoch nájdete rôzne skryté odkazy a posolstvá. Námety na tvorbu obrazov nachádza všade okolo seba. Pravidelne chodieva do prírody a do mestského prostredia, v ktorom si vyhotovuje vlastné fotografie, podľa ktorých maľuje svoje špecifické obrazy. Inšpiráciu čerpá aj prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi na základe ich životných príbehov. O svojom procese tvorby vysvetľuje: “Námety na obrazy sú rôznorodé. Tvorím pre ľudí a ich pocity, ktoré prenášam na plátno podľa požiadaviek. Plátno, múza a môj vzťah k umeniu je mojím poslaním”. 

Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste sa stali maliarom?

Podľa môjho názoru je to záludná otázka. Myslím si, že ma inšpirovala tvorba. A inšpiruje ma to, že môžem tvoriť ďalej v duchu hesla “cesta je cieľ”. Zároveň si myslím, že mi to ide. Obrazy tvorím už šesť rokov. K umeleckej tvorbe obrazov ma inšpirovala vízia o tom, čo by som mohol dokázať.

Spomínate si na vaše začiatky v rámci vašej umeleckej tvorby a kedy ste zistili, že je to pre vás tá pravá cesta?

Áno, keď som predal prvý obraz. (Smiech) Keď som začal s maľovaním, tak som to prakticky robil pre seba a v rámci voľného času. Predovšetkým z toho dôvodu, aby som naplnil svoje osobné potreby a robil niečo užitočné. K maľovaniu a k umeniu ako takému mám pozitívny vzťah. Veľkou inšpiráciou bol môj prvý úspech, kedy som predal svoj prvý obraz. A to ma povzbudilo k tomu, aby som sa ešte viac venoval umeniu. Za predpokladu, že to bude pre mňa osobne mať zmysel, ktorý som v umení i naďalej ešte stále hľadal.

Čo pre vás znamená umenie, maľovanie?

Sebarealizáciu. Maľovanie pre mňa znamená spôsob, akým sa človek dokáže vyjadriť. Dať niečo zo svojho vnútra navonok, realizovať sa spôsobom, ktorý ma vnútorne napĺňa a baví. Podľa môjho názoru je maľovanie niečo, čo je tajomné. Človek, keď začne niečo tvoriť, tak nevie čo z toho vznikne a niekedy je ten proces tvorby obrazov dlhodobý. Takže postupne počas tvorby vidím alebo prichádzam na prvky, ktoré potom zakomponujem do samotnej maľby. Stáva sa mi však, že obraz, ktorý som prvoplánovo chcel namaľovať sa zmení na úplne iný, ako som počiatočne zamýšľal. Toto sú veci, ktoré ma na umení bavia. Zároveň robím niečo pre ľudí a ak vidím, že sa im moje  obrazy páčia a kupujú ich, má to pre mňa zmysel.

„Každá tvorba je výnimočná, individuálna a inšpiratívna.“

– Michal Papánek

Akí maliari vás a vašu tvorbu ovplyvnili?

Napríklad Pablo PicassoMarc Chagall. Rád si prečítam rôzne knihy, rozprávam sa s inými maliarmi, rád sa pozerám na inú umleckú obrazovú tvorbu. To sú veci, ktoré ma inšpirujú. Niektorými maliarmi som sa síce inšpiroval ale povedal by som, že si idem svojou vlastnou cestou. Snažím sa, aby som nebol nikým ovplyvnený a aby som si vybudoval svoj vlastný umelecký štýl.

Aké obrazy by ste chceli v budúcnosti maľovať?

Chcel by som namaľovať také obrazy, ktoré by ocenila odborná umelecká sféra a želal by som si, aby sa o mojich obrazoch rozprávalo.

Kto alebo čo je pre vás inšpiráciou, múzou pri tvorbe obrazov, čo najradšej maľujete?

Veľa obrazov maľujem na objednávku. Snažím sa nasledovať široké portfólio kreatívnych námetov. Maľujem to, čo mi napadne, to, čo chcú ľudia. Námety na obrazy pochádzajú z rôznych životných oblastí.

Aké sú vaše vízie do budúcnosti v rámci umeleckej tvorby?

Pre mňa je veľkým úspechom, že vôbec môžem tvoriť a že napredujem. Som šťastný, že mám svoj vlastný ateliér, vďaka ktorému si môžem dovoliť maľovať aj väčší počet obrazov. Bol by som rád, ak by maľovanie malo pre môj život i naďalej zmysel a zároveň by som v budúcnosti chcel dosiahnuť, aby som sa mohol živiť ako profesionálny umelec.

Stalo sa vám, že vás opustila múza a ako reagujete na túto situáciu?

Mám pocit, že ma opúšťa dennodenne niekoľkokrát. Ale je to proces, ktorý ma v rámci maľovania obrazov posúva vpred, pretože sa ju snažím hľadať. A to je určitá etapa tvorby. Snažím sa inšpirovať rôznymi vecami, či už na internete alebo tým, že pravidelne chodievam do prírody alebo do mesta, kde si vytváram vlastné fotografie, podľa ktorých maľujem obrazy. Tento proces hľadania múzy nie je ľahký, ale čím je ťažší, o to lepšie a kvalitnejšie obrazy neskôr pre mňa vznikajú.

Na ktoré dielo ste najviac hrdý?

Mám pocit, že ani jedno dielo nebolo nikdy dokončené, aj keď v skutočnosti bolo. To je však taká moja vnútorná bitka, ktorá neustále prebieha, pretože som umelec.

Ako vnímate výtvarné umenie na Slovensku?

Ja mám pocit, že v dnešnej dobe existuje veľká a silná konkurencia a je všetkého veľa. Pre mňa osobne však konkurencia znamená, aby som sa snažil zdokonaľovať. Aby som sa neustále posúval a bol lepším. Dobrá konkurencia nikdy nie je zlá, pretože je zdravá.

Čo robíte, keď nemaľujete?

Mám veľa aktivít, venujem sa jednému sociálnemu projektu, stretávam sa s ľuďmi, venujem sa rôznym športom, ktoré mi pomáhajú vypnúť od maľovania. Vo voľnom čase hľadám múzu vo všetkých aspektoch osobného života, pretože sa rád socializujem a načerpávam inšpiráciu do maľovania aj prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi.

Aký vplyv má samota na vašu tvorbu?

Samota mi pomáha tvoriť, pretože sa musím sústrediť. A na sústredenosť je ideálna práve samota, vďaka ktorej sa môžem do maľovania úplne ponoriť. Aj keď na druhej strane mám chvíle, kedy si pustím naplno hudbu. A napríklad, keď mám zlé obdobie a pociťujem smútok, tak mi pomáha práve tvorba, do ktorej sa v takýchto chvíľach ešte viac “zažeriem”.

Za čo ste najviac v živote vďačný?

Za všetko. Som vďačný za to, že môžem robiť to, čo ma baví, za svoju individualitu, za to, že som dostal do vienka talenty, vďaka ktorým sa môžem realizovať a žiť život aspoň sčasti, aký sa mi páči a ktorý chcem.

 Akú radu by ste dali začínajúcim umelcom?

Nevzdávajte sa. Netreba sa vzdávať, aj keď si myslíte, že to už nedáte. Vytrvajte v tom, čo vás baví, pretože umelecká sféra je niečo, čo tento svet potrebuje, a možno ešte viac, než kedykoľvek predtým.

Ako sa ľudia môžu dostať k vašim dielam?

Prostredníctvom verejných alebo súkromných výstav, vernisáží. Moje obrazy si môžu detailnejšie pozrieť na mojej osobnej internetovej stránke alebo na základe spoločenských akcií a tiež na mojej stránke Art Papanek na Facebooku.

Michal Papánek sa v rámci svojej umeleckej činnosti venuje maľbe už viac ako 6 rokov. Za tento čas zrealizoval niekoľko výstav doma i v zahraničí, predal viac ako 120 obrazov, niektoré z nich do krajín ako Nemecko alebo USA. Jeho cieľom do budúcnosti je, aby sa jeho obrazy stali pre klientov nielen umeleckou ale aj finančnou investíciou.

Autor: Alex Vaculík

share
sk_SK